An electric molecular motor

Long Zhang*, Yunyan Qiu, Wei-Guang Liu, Hongliang Chen, Dengke Shen, Bo Song, Kang Cai, Huang Wu, Yang Jiao, Yuanning Feng, James S W Seale, Cristian Pezzato, Jia Tian, Yu Tan, Xiao-Yang Chen, Qing-Hui Guo, Charlotte L Stern, Douglas Philp, R Dean Astumian*, William A Goddard*J Fraser Stoddart*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An electric molecular motor'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry