Пътища за никъде: Европейски политики за социално включване на ромите

Translated title of the contribution: The road to nowhere: European policies for Roma social inclusion

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

През последните години “ромската тема” заема все по-голямо и водещо място в публичното пространство на обединена Европа и съответно ромските политики се оказват сериозно предизвикателство на национално и европейско равнище. Преди да бъдят анализирани обаче съвременните политически дискурси за интеграцията и социалното включване на ромите, задължително е необходимо да се познават добре съществуващите до този момент държавни политики към циганите от пристигането им в Европа през Средновековието до наши дни. Тъй като огромната част от ромите продължава да живее в страните от Източна Европа, от особена важност тук са политиките в държавите, включени след Втората световна война в т.нар. “социалистически лагер”. Анализът на съществуващите основни политически дискурси към циганите/ромите (и най-вече на резултатите от тях) трябва да бъде основата, от която трябва да се изхожда при анализа на съвремените национални и европейски дискурси на ромските политики. На тази основа могат да се обяснят постиженията и неудачите на тези политики, и да се прогнозират техните разултати (или липсата на такива).
Translated title of the contributionThe road to nowhere: European policies for Roma social inclusion
Original languageOther
Pages (from-to)163-189
Number of pages27
JournalБългарска етнология / Bulgarian ethnology
Volume2017
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Keywords

  • Gypsies/Roma
  • Integration
  • Socialism
  • European policies
  • Exoticisation
  • Marginalization
  • Social engineering

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The road to nowhere: European policies for Roma social inclusion'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this