Population genomic analysis reveals that homoploid hybrid speciation can be a lengthy process (dataset)

  • Dafu Ru (Creator)
  • Yongshuai Sun (Creator)
  • Donglei Wang (Creator)
  • Yang Chen (Creator)
  • Tianjing Wang (Creator)
  • Quanjun Hu (Creator)
  • Richard John Abbott (Creator)
  • Jianquan Liu (Creator)

Dataset

Cite this