Sidorella Lepri. 2015. Profesori skocez: Politikat gjuhësore kanë diskriminuar dialektet e gjuhës shqipe [Scottish Professor {T Kamusella}: Language Policies Have Discriminated Against the Albanian Dialects]

Press/Media: Relating to Research

Description

Koha Jonë (Tirana, Albania). Nov 25, 2015. (Interpreter: Prof Bardhyl Selimi, bselimi@gmail.com)

Period25 Nov 2015

Media contributions

1

Media contributions

Keywords

  • Language politics
  • Albanian language
  • Gheg dialect
  • nationalism