British Biophysical Society Symposium, University of Manchester

  • Jim Naismith (Invited speaker)

Activity: Talk or presentation typesInvited talk

Period1995 → …
Event titleBritish Biophysical Society Symposium, University of Manchester
Event typeOther
Sponsor